TMEE20-21-002-Kunstdieren-Lres

Tom Meerman

Tom Meerman onderzoekt de mogelijkheden om zijn blik op wereld weer te geven in foto’s. Zijn foto’s en installaties tonen dat hij is opgeleid als autonoom beeldend kunstenaar. Een lichte twist en soms een scheut relativering kenmerken zijn creatieve houding. Ook in zijn foto’s over de stad en streek toont hij die kijkrichting.

In de tuin van Tom zal tevens werk te zien zijn van Jopie Biesters.

Locaties

Prijssestraat 52 | locatienummer 19

Hello Chair

Markt 46 | locatienummer 24