Kunstroute23

Manuela van den Bos

Verandering in vorm en beeld, in waarnemen en ervaren. Een buitenwereld mee naar binnen nemen, een binnenwereld mee naar buiten en daar vind ik mijn beelden, op die ontmoetingsplek van binnen/buiten.

Locaties

Grote of Sint Barbarakerk

Grote Kerkstraat 4 | locatienummer 1