image3

Manuela van den Bos

De klei wordt in beweging gezet en gevormd door de vingers. Klei is vormbaar, kneedbaar. Nieuwe verhoudingen, verbindingen tussen vormen van de mens, het dier, de plant treden op. Na het drogen moet het nog door het vuur gaan om van natuur te veranderen. De klei behoudt een spoor van zijn gang door het vuur. De oven sluit dan opnieuw om het werk zich met levendige kleuren te laten tooien.

Verandering in vorm en beeld, in waarnemen en ervaren. Een buitenwereld mee naar binnen nemen, een binnenwereld mee naar buiten en daar vindt Manuela haar beelden, op die ontmoetingsplek van binnen/buiten.

Locaties

Theater aan de Slag

Herenstraat 20 | locatienummer 18